START în economia socială!


Cod SMIS 128075

Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman
Axa prioritara 4 Incluziune sociala și combaterea saraciei
Denumire proiect: "START în economia socială!"; Cod MYSMIS: 128075    Obiectivul general al proiectului costa in consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila prin cresterea numarului de entitati de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est in vederea stimularii integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si a combaterii saraciei, prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca.
    Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin furnizarea unui program de formare antreprenorioala specifica si dezvoltarea cunostintelor si competentelor relevante pentru unnumar de 105 persoane, in scopul infiintarii si functionarii a 25 de intreprinderi sociale si a crearii de minim 100 de noi locuri de munca durabile si de calitate in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est.

Ai o idee de afacere care poate genera beneficii pentru comunitate?

Înscrie-te în concursul de idei de afaceri al proiectului!

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă 38 de luni
(05.12.2019 – 04.02.2023).