Despre proiect

Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman
Axa prioritara 4 Incluziune sociala și combaterea saraciei
Denumire proiect: START în economia socială! / Cod SMIS 128075


Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila prin cresterea numarului de entitati de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est in vederea stimularii integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si a combaterii saraciei, prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin furnizarea unui program de formare antreprenorioala specifica si dezvoltarea cunostintelor si competentelor relevante pentru unnumar de 105 persoane, in scopul infiintarii si functionarii a 25 de intreprinderi sociale si a crearii de minim 100 de noi locuri de munca durabile si de calitate in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin:
- furnizarea unui program de formare antreprenorioala specifica pentru un numar de 105 persoane, in scopul infiintarii si functionarii a 25 de intreprinderi sociale si a crearii de minim 100 de noi locuri de munca durabile si de calitate in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est.
- dezvoltarea cunostintelor si competentelor relevante in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 38 de luni, în intervalul 05.12.2019 – 04.02.2023, iar principalele rezultate preconizate sunt:
- 20 workshop-uri/ seminarii/ conferinte organizate
- 400 de persoane informate cu privire la activitățile proiectului
- 105 persoane selectate în grupul țintă
- 7 cursuri de formare antreprenorială specifică și 7 cursuri de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante, în vederea înființării de întreprinderi sociale organizate
- 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, cu competențe îmbunătățite în domeniul antreprenoriatului social
- 1 concurs de planuri de afaceri organizat la nivelul celor 4 regiuni de implementare
- 25 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare
- 25 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea de întreprinderi sociale
- 25 de întreprinderi sociale înființate și funcționale
- Minim 100 de de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate
- 1 analiza a economiei sociale la nivel regional elaborată

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în sumă de 13.800.418,28 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT = 11.560.933,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 2.040.164,63 lei și valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor = 199.320,16 lei.

In cadrul proiectului se vor derula 2 cursuri de formare dupa cum urmeaza:
• Cursurile de formare antreprenoriala specifica avand o durata de 40 ore
• Cursuri de formare profesionala de specializare sau perfectionare in domenii relevante pentru antreprenoriatul social – avand o durata de 40 ore

Grupul țintă al proiectului va fi format din:
- persoane care doresc să infiinteze o întreprindere de economie socială într-una din cele 4 regiuni de implementare,
- au domiciliul intr-una din cele 4 regiuni de implementare,
- au minim studii liceale finalizate,
- nu fac parte din categoria tinerilor NEETS (persoane cu varsta cuprinsa intre 16-29 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

Selectarea participantilor la activitatile proiectului se va realiza ulterior verificarii indeplinirii conditiilor de apartenanta la grupul tinta al proiectului. Cuantumul subventiei acordate fiecaruia dintre planurile de afaceri selectate in urma derularii concursului va fi de 462.380 lei (100.000 euro) / plan de afaceri, iar media sumei acordate pentru o intreprindere infiintata de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate in cadrul proiectului va fi de 392.560,62 lei (84.900 euro)/ plan de afaceri, toate aceste sume fiind acordate in raport cu numarul de locuri de munca nou create propuse in cadrul planului de afaceri selectat (cf. prevederilor din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent prezentului apel de propuneri de proiecte). Valoarea totala a sumei dedicate implementarii planurilor de afaceri (valoare schema ajutor de minimis) va fi de 9.814.015,50 lei, reprezentand un procent de 71,11% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Obiectivul concursului planurilor de afaceri este reprezentat de sustinerea infiintarii a 25 intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si Sud-Est si generarea a minim 100 de noi locuri de munca.